Beschermingsvormen

Smout biedt langdurige hulp aan mensen die financiële en juridische bescherming nodig hebben omdat ze daartoe zelf niet in staat zijn. Dit doen we in de vorm van:

Beschermingsbewindvoering

Mentorschap

Curatele