Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

1. Curator voor bejaarde  mevrouw met verstandelijke beperking.
Janneke is 67 jaar, verstandelijk beperkt en woont in een instelling. Haar familiekring wordt steeds kleiner. SMOUT heeft de curatele overgenomen van een oudere broer die steeds meer moeite kreeg met alle wijzigingen in regels en verwachte inspanning door de curator.
lees verder

2. Combinatie van beschermingsbewind en mentorschap voor zelfstandig wonende zwakbegaafde man.
Piet is 39 en is zwakbegaafd. Hij redt zich met dagelijkse dingen als er verder niet teveel van hem gevraagd wordt. Op verzoek van zijn zuster zorgt SMOUT voor stabiliteit: Piet doet wat in zijn mogelijkheden ligt en wij regelen de verdere ondersteuning, zowel de financiële zaken (als bewindvoerder) als zijn persoonlijke omstandigheden (als mentor).
lees verder

3. Bewindvoerder en mentor voor een jonge vrouw met psychiatrische problemen.
Jessica van 20 is manisch depressief en heeft geen contact meer met haar familie. Zij raakt met regelmaat in problemen door onvoorspelbaar gedrag. Als SMOUT gevraagd wordt naar de mogelijkheden is er sprake van betalingsachterstanden en grote chaos rond haar financiën. Verder blijkt er ook nog een medebewoner te zijn. Jessica zoekt vooral rust en zekerheid. Naast het regelen van de financiële zaken is SMOUT nu voor Jessica een stabiele factor om dingen mee af te stemmen en zijn we een coördinator richting hulpverlener en werkgever.
lees verder

4. Bewindvoerder voor vader met ziekte van Alzheimer, ondersteuning van de mentor
Meneer Jansen is een 82-jarige weduwnaar waarvan duidelijk is geworden dat zijn situatie veel ernstiger is dan eerder verwacht. De zorgen voor vader worden zijn kinderen teveel, mede door de reisafstand. SMOUT regelt nu de financiële zaken als bewindvoerder. De dochter is benoemd als mentor voor haar vader en vraagt SMOUT regelmatig om ondersteuning bij de aansturing van de zorgverlening aan vader.
lees verder