Beschermingsbewind en mentorschap

Mevrouw De Vries heeft contact met SMOUT opgenomen omdat zij zich steeds meer zorgen maakt om haar broer Piet. Zij wil de mogelijkheden van beschermingsbewind en mentorschap bespreken. 

Piet is 39 jaar en zwakbegaafd. Hij woont op zichzelf maar heeft hulp nodig bij de huishoudelijke dingen die niet tot de dagelijkse praktijk behoren. Zelfstandig de dagelijkse boodschappen kopen gaat goed maar hij kan niet overzien hoeveel hij te besteden heeft en hoeveel er voor vaste kosten apart gehouden moet worden. Ook is er regelmatig geld zoekgeraakt. Piet heeft voldoende inkomsten om in zijn normale levens- onderhoud te voorzien, maar toch blijven er vaak rekeningen onbetaald. Het gevolg zijn aanmaningen met nogal wat extra kosten.

Het lukt Piet niet om het contact met alle noodzakelijke instanties (bijv. het zorgkantoor) te onderhouden. Hij heeft niet alleen iemand nodig die zorg draagt voor het regelen van de vaste financiële zaken, maar ook aan iemand die hem helpt om te bepalen wat hij nodig heeft. Nu koopt hij regelmatig teveel dezelfde dingen zoals truien terwijl hij geen enkel compleet paar sokken meer heeft.

Piet heeft ook moeite met de dingen in huis die verder gaan dan de dagelijkse structuur. Zijn zus komt een paar keer per jaar om eens orde op zaken te stellen, maar vindt dit wel erg zwaar worden. Wel is zij bereid om als vertrouwenspersoon voor Piet te functioneren en af en toe eens flink te poetsen.

Piet heeft een PgB waaruit per week 4-6 uur ambulante hulp geboden kan worden.

Samen met zijn PB’er (persoonlijk begeleider) en zus komt Piet naar het intakegesprek. Hij vindt het erg spannend en is niet van plan ons gelijk te vertrouwen, zoals hij dat duidelijk benoemt. Gelukkig hoeft hij niet alleen te komen.

Tijdens de intake bespreken we de dingen die Piet wel en niet kan en ook de tijd en rol die anderen om Piet heen kunnen vervullen. Ook heeft Piet al zijn financiële zaken van het afgelopen jaar meegenomen.

Na het eerste gesprek worden de financiën verwerkt tot een jaaroverzicht, waaruit blijkt waar Piet zijn geld aan uitgeeft. Naast het gesprek biedt dit overzicht inzicht in de vorm van bescherming die nodig is en welke afspraken er gemaakt moeten worden.

Tijdens het tweede gesprek met Piet, zijn PB’er en zijn zus wordt aan de hand van het financieel overzicht en een verslag van het vorige gesprek uitgelegd welke vorm van bescherming we voorstellen en waarom. Samen wordt besproken welke werkzaamheden worden gedaan door SMOUT, door de PB’er en door de zuster van Piet.

Met elkaar komen we tot de conclusie dat Piet het meest gebaat is bij een combinatie van beschermingsbewind en mentorschap. De zus van Piet heeft nagedacht of ze eventueel mentor van hem zou willen worden, maar ze ziet daar toch erg tegenop. Aan de kantonrechter wordt daarom voorgesteld om SMOUT zowel als beschermingsbewindvoerder en als mentor te benoemen. Inmiddels voelt Piet zich al behoorlijk op zijn gemak bij ons en vindt hij het ook een fijn idee dat wij hem helpen bij zijn geldzaken.

Na de benoeming tot beschermingsbewindvoerder en mentor maken we allereerst een boedelbeschrijving. Hierin worden niet alleen de bezittingen omschreven maar ook de inkomsten, uitgaven en de betalingsachterstanden. De boedelbeschrijving wordt zowel door ons als door Piet ondertekend en doorgestuurd aan de kantonrechter voor een akkoordverklaring.

Aan de hand van de boedelbeschrijving maken we een budgetplan. Hierin worden de vaste lasten verrekend met het inkomen waardoor duidelijk wordt hoeveel er maandelijks beschikbaar is voor leefgeld en voor reserveringen. In overleg met Piet, zijn zus en de PB’er bepalen we dan een bedrag dat Piet als leefgeld en zakgeld ontvangt.

Wij openen een bankrekening op naam van Piet. Dit is een beheerrekening waarop alle inkomsten binnenkomen en waarvan ook alle betalingen gedaan worden. Deze rekening wordt beheerd door SMOUT.

Piet houdt zelf één rekeningen in gebruik, dit is een leefgeldrekening. Op deze rekening wordt door ons wekelijks een vast bedrag gestort – waarvan de noodzakelijke boodschappen gedaan kunnen worden – en ontvangt hij op een andere dag in de week zijn zakgeld. Piet kan dit naar eigen inzicht besteden. Op deze manier blijven de uitgaven overzichtelijk en kunnen we Piet ook uitleg geven wanneer het geld sneller opraakt dan gebruikelijk.

Afgesproken is dat er twee keer per jaar iemand langs komt die samen met Piet de klerenkast door gaat. Er wordt dan schoongemaakt, gesorteerd, hersteld en bekeken wat er aangeschaft moet worden. Daarna wordt een afspraak gepland om samen te gaan winkelen. Dit alles wordt via ons geregeld en dus wordt er op tijd een bedrag voor kleding op de leefgeldrekening gestort.

Het lijkt Piet heel gezellig en gemakkelijk om samen met iemand zijn kleren te gaan kopen. Hij komt dan niet meer met een verkeerde broek thuis. Ook lijkt het hem handig als alles weer netjes is in zijn kast en alle kapotte en oude kleding weg gaat of gemaakt wordt.

In diezelfde tijd zorgt de PB’er er samen met Piet voor dat de ook de rest van het huis goed opgeruimd wordt. Wanneer dat klaar is krijgt zijn zus bericht en komt zij langs voor de grote schoonmaak.

Over de contacten met instanties zoals nutsbedrijven en zorgkantoor hoeft Piet zich geen zorgen meer te maken: SMOUT onderhoudt voortaan al deze contacten en ontvangt ook de rekeningen en andere correspondentie. Ook de verzekeringen, gemeentelijke zaken en belastingen worden door SMOUT geregeld.

Voor de nieuwe tv, die Piet wil aanschaffen, moet eerst gespaard worden. Samen met zijn PB’er onderzoekt Piet welke tv hij wil hebben en wat handig en betaalbaar is. Dit specificeren zij samen en leveren dit liefst digitaal en voorzien van een link aan bij de bewindvoerder.

We brengen in het financiële overzicht een speciaal spaarbedrag voor de aankoop in beeld. Zo kan Piet met zijn PB’er zien hoeveel geld er al gespaard is en hoelang hij nog moet sparen. Pas als er genoeg gespaard is, wordt er door de leverancier een offerte gemaakt. Na beoordeling door ons wordt het aankoopbedrag overgemaakt naar de leverancier en kan Piet de televisie ophalen.
Piet gaat nu eerst nadenken over de keuze die hij moet maken. Voorlopig moet er nog gespaard worden.

De PB’er vindt het erg prettig om op deze manier samen te werken en elkaar aan te vullen. Ook is zij blij met de openheid over alles, zodat zij Piet direct goed kan informeren als hij weer eens in paniek raakt omdat hij denkt dat zijn geld allemaal weg is. Alles staat immers duidelijk en inzichtelijk in het overzicht dat zij regelmatig ontvangt. Alle vaste afgesproken bedragen worden voortaan op tijd betaald, dus aanmaningen zijn ook niet meer aan de orde.

Mevrouw De Vries is ook blij dat haar taak nu lichter wordt en zij voelt zich erg gesteund doordat alles samen geregeld wordt en zij altijd kan mailen voor vragen of ons tijdens het spreekuur kan bellen.

Wij houden regelmatig contact en twee keer per jaar wordt er een zorgbespreking gehouden. De eerste is over drie maanden. Op basis daarvan worden dingen aangepast en wordt bekeken of de indicatie nog dekkend is.