Werkwijze

Werkwijze

Wanneer u overweegt voor uzelf of voor een familielid een beschermingsmaatregel aan te vragen kunt u contact met ons opnemen om de mogelijkheden die SMOUT Betrokken Bescherming u kan bieden te bespreken. We hanteren daarbij de volgende werkwijze:

1. Intakegesprek
2. Aanvraag beschermingsmaatregel bij kantonrechter
3. Zitting van de kantonrechter
4. Opstartfase van bescherming
5. Uitvoering van de bescherming / optimaliseren van de situatie
lees verder


Tarieven

De intakevergoeding wordt eenmalig in rekening gebracht bij de cliënt na benoeming van de bewindvoerder, mentor of curator. Wanneer betaling in één keer niet mogelijk blijkt, zal de intakevergoeding in termijnen voldaan worden met een maximale uitkeringstermijn van 12 maanden.

Het tarief voor de werkzaamheden door Smout Betrokken Bescherming en de vergoeding van de onkosten die daarvoor gemaakt worden is vastgelegd in de ‘Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 november 2014, nr. 577811 houdende de invoering van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.’
Voor bijzondere situaties zoals ontruiming, regelen van een verhuizing of de rekening en verantwoording bij beëindiging van het bewind, mentorschap, curatele, of beheer van Persoons Gebonden Budget gelden eveneens vaste tarieven. Zie hiervoor de publicatie van de Minister voor Rechtsbescherming in de Staatscourant d.d. 13 oktober 2021: Staatscourant,
of klik hier voor alle tarieven.